Manifest per a la Sostenibilitat a la Universitat

Atenent a les voluntats expressades per les universitats presents o representades a la Jornada sobre Sostenibilització Curricular dels Ensenyaments Universitaris, celebrada a Barcelona el 10 de gener de 2008, i recollint els factors comuns de les diferents participacions, la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat (Edusost.cat) elabora el present manifest.


El desenvolupament sostenible és aquell capaç de «Satisfer les necessitats de les generacions presents sense posar en risc la capacitat i els recursos de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats»
Informe Brundtland, 1987

«L'Educació Ambiental no ha de ser reduïda a un instrument -necessari- per protegir l'entorn, sinó que cal entendre-la com una forma d'educació per a la ciutadania, per a la participació crítica i per a la presa de responsabilitats personals i decisions relatives a l'entorn natural, social, cultural i econòmic»
Mayer, 2004

Atenent a les voluntats expressades per les universitats presents o representades a la Jornada sobre Sostenibilització Curricular dels Ensenyaments Universitaris, celebrada a Barcelona el 10 de gener de 2008, i recollint els factors comuns de les diferents participacions, la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat (edusost.cat) elabora el present manifest, que és recolzat com a compromís públic per les persones i entitats signants que segueixen.

M A N I F E S T

La universitat té el deure de donar resposta a la necessitat social de sostenibilitat. Assumint aquesta responsabilitat, ha de tenir un compromís ferm amb la sostenibilitat i l’ha de tenir en compte en els seus objectius i estratègies, tant en la gestió com en la docència i la recerca.

Per reforçar els processos cap a la sostenibilitat, són imprescindibles les aportacions dels grups de recerca i d’innovació en totes les àrees de coneixement, en tot allò que els hi és comú, així com en tot allò que és específic per a cadascuna.

La universitat ha d’emprendre accions per tal que tots els titulats i titulades de grau i de postgrau, surtin de la universitat tenint les competències, recursos i instruments per reflexionar sobre les implicacions en la sostenibilitat de les seves decisions i accions professionals.

La transversalitat, entesa com la introducció de continguts sostenibles a totes les assignatures obligatòries, optatives i de lliure elecció per a la formació de coneixements, valors i competències és fonamental. Però cal també remarcar l’excepcionalitat de la situació, a través de garantir almenys una matèria amb un nom identificable i activitats específiques vers la sostenibilitat a totes les titulacions, per fer conscient la transcendència de les decisions pròpies en relació a la sostenibilitat.

La universitat aportarà recursos formatius per incrementar la sensibilització en sostenibilitat del seu personal docent, administratiu i de serveis.

La universitat estimularà la recerca en els aspectes relatius a la sostenibilitat en cada àrea de coneixement i afavorirà la consideració explícita de les implicacions en sostenibilitat de la recerca que a priori no hi està directament relacionada.

Les acreditacions universitàries, tant de títols com de professorat, han de tenir en compte l’aplicació de la sostenibilitat en la docència i la recerca.

Atenent, doncs, al deure de donar resposta a la necessitat de sostenibilitat, i en exercici de la seva responsabilitat social com a universitat, la més alta direcció de la institució s’ha de comprometre a impulsar i liderar aquesta millora, alhora que s’ha de recolzar també en el compromís, activitats i iniciatives de professors, investigadors, estudiants i PAS.

Adherir-se al manifest
Veure adhesions individuals > Veure adhesions institucionals >
Darrera actualització: dilluns, 26 de març de 2012 16:30
 
Bàner
Amb el suport de
Departament de Territori i Sostenibilitat Comissionat per a Universitats i Recerca