Tesis en Educació per a la Sostenibilitat
Mostrar 
1 Engineering education for a sustainable future
Tesi de Jordi Segalàs dirigida per Dr. Dídac Ferrer i codirigida per Mulder, Karel F.
1667
2 Sostenibilidad, participació i educació: les concepcions del món i de la tecnologia en la transformació dels conflictes socioambientals
Tesi de Josep A. Lobera Dirigida per Dr. Xavier Álvarez
1624
3 Educació ambiental: un enfocament metodològic en formació inicial del professorat d'Educació Primària
Tesi de Mercè Junyent dirigida per Dra. Anna Mª Geli
1700
4 Formació d'educadors en ciutats històriques en el marc de l'educació per a la sostenibilitat. Estudi de cas del Programa d'educació ambiental i coneixement de la ciutat de Girona
Tesi de Rosa Mª Medir dirigida per Dra. Anna Mª Geli
1554
Categories
Amb el suport de
Departament de Territori i Sostenibilitat Comissionat per a Universitats i Recerca